Tubang Capital is opgericht in mei 2008 en actief als onafhankelijke participatiemaatschappij met als doel: het participeren in kansrijke, niet beursgenoteerde ondernemingen middels het verwerven van een minderheidsbelang.

 

Tubang Capital opereert volkomen autonoom. Dit betekent dat Tubang Capital niet werkt met een fondsstructuur waarbij kapitaal wordt opgehaald uit de markt.

 

Tubang Capital richt zich op ondernemingen in het MKB segment en hanteert hierbij een middellange tot lange termijn horizon. Hierbij zijn we niet sectorgebonden.

 

Tevens wordt er indirect geparticipeerd in private ondernemingen via Mentha Capital. (voor meer informatie zie: www.menthacapital.com)

 

Naast het participeren, houdt Tubang Capital zich actief bezig met:

 

Asset Management; dit betreft met name beleggingen in beursgenoteerde ondernemingen en vastrentende waarden.

Tubang Capital

Copyright Tubang Capital 2018